Aquesta pàgina web és propietat de l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt, associació sense ànim de lucre inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 553, amb NIF G08957946 i domicili al carrer de l’Aliança número 17 de Lliçà d’Amunt (CP 08186).

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina de l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt (l’Aliança). L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu propietari.

L’Aliança no es fa responsable dels continguts als que apuntin els enllaços que es puguin oferir des d’aquesta pàgina.

Els anunciants i patrocinadors amb els que l’Aliança pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la pàgina de l’Aliança.

Propietat intel·lectual i industrial

Els textos compresos dintre d’aquest lloc web es presenten amb la llicència de creative commons Reconeixement-No comercial. Aixo permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. No es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials.

La resta de continguts, incloent-hi  imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de l’Aliança, si no s’especifica el contrari. D’entre els que pertanyin a l’Aliança, alguns poden ser oferts sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

Tots aquells altres continguts dels quals l’Aliança no en sigui la titular seran inclosos al lloc web únicament després d’haver obtingut el dret de fer-los servir.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

L’Aliança no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

L’Aliança es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que l’Aliança ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor.

L’Aliança eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades

L’Aliança està actualitzant la seva política de privadesa d’acord amb el que estableix el nou Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea.

L’Aliança compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, s’informarà adequadament al titular de dites dades.

En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a l’Aliança els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

Limitació de la responsabilitat

L’Aliança no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Close Menu

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Material gràfic

Canva (demanar accés)

Enviament dades de comunicació