XIII Premi biennal al Lletraferit de creació literària

 • Concurs premiat amb 600€
 • Textos inèdits i no premiats en altres certàmens
 • Textos escrits en prosa i en llengua catalana
 • Màxim 10 fulls per una cara, paper tamany A4, tipus de lletra i tamany Arial o Times News Roman a 12, interlineat 1,5.
 • Data límit de lliurament: 6 d’abril de 2018
 • Cal fer arribar 5 còpies impreses en un sobre amb pseudònim i una nota biogràfica

BASES

L’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, convoca la tretzena edició del Premi al Lletraferit de Creació Literària, obert a tots/es els/les escriptors/es, per a obres en llengua catalana que no trobin cap inconvenient en avenir-se a les bases següents:

 1. Podran optar als premis Lletraferit els textos de creació literària inèdits i no premiats en altres certàmens, escrits en prosa, que tinguin una extensió no superior a 10 fulls per una sola cara.
 2. S’estableix una única categoria, de temàtica lliure, i un únic premi, dotat amb 600 euros.
 3. Els originals s’hauran de presentar per quintuplicat en format DIN A4, amb tipus de lletra Arial o Times New Roman mida 12. Cada pàgina tindrà aproximadament 30 línies a interlineat 1,5. Hauran d’anar acompanyats d’un sobre tancat que contindrà el pseudònim, les dades de l’autor (nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic) i una breu nota biobibliogràfica. A la part exterior del sobre s’hi haurà de fer constar també el pseudònim.
 4. Lloc i termini de presentació: les obres s’hauran de presentar personalment o per correu postal a l’Ateneu l’Aliança, C/ de l’Aliança, 17, 08186 Lliçà d’Amunt, indicant al sobre “Per al Premi Lletraferit”, abans del 6 d’abril de 2018.
 5. El premi es lliurarà en el decurs dels actes de Sant Jordi 2018, que seran anunciats públicament i dels quals s’informarà particularment als participants en aquesta convocatòria.
 6. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat, i el seu veredicte serà inapel·lable. Igualment, el jurat pot declarar el premi desert.
 7. L’organització es reserva el dret de publicar, en els suports que consideri convenients, inclosos els electrònics, l’obra guanyadora.
 8. Un cop notificat el premi al guanyador, aquest haurà d’enviar l’obra guanyadora en format digital a l’Ateneu l’Aliança.
 9. Els treballs no premiats podran ser retirats a la secretaria de l’Ateneu l’Aliança en el termini de dos mesos a partir del lliurament del premi.
 10. La presentació d’originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

JURAT I ENTREGA DE PREMIS

El concurs comptarà amb un jurat format per persones amb vinculació al món de les lletres. Properament donarem més detalls sobre l’entrega de premis.

Per a més informació i dubtes podeu contactar amb l’Oficina de l’ateneu (veure horari i dades de contacte).

Close Menu