Nous convenis de col·laboració entre l’ateneu i l’Ajuntament

Nous convenis de col·laboració entre l’ateneu i l’Ajuntament

El passat mes de juliol, vam signar els nous convenis de col·laboració entre l’ateneu i l’Ajuntament, per tal de donar continuïtat a les activitats i serveis que s’ofereixen des de l’ateneu a la ciutadania, a més a més de la seva pròpia vida social i funcionament com a entitat sense ànim de lucre.

S’han signat dos documents, el conveni de cessió de la sala i el conveni de col·laboració d’activitats, amb una durada de 10 anys, revisable cada dos anys el conveni d’activitats.

L’acord en matèria d’activitats manté les subvencions que el 2016 es rebien per a Juguesca, espectacles infantils i activitats de caràcter social, cultural i esportiu. Aquestes subvencions representen un import total de 15.000€ per a activitats (concerts, teatre, activitats socials, esportives…), 6.000€ per a espectacles infantils, 17.500€ per a Juguesca (15.000€ per a organització de l’activitat + 2.500€ per a colles) i 500€ per a concursos (Lletraferit i Curt de Gambals).

El conveni de cessió de la sala estableix les condicions de cessió per a ús social d’Ajuntament i entitats, que seran de 30 anuals i gratuïtes durant 10 anys, per un valor de 8.000€/any, import que pagaven fins ara per 40 cessions. Un cop superades les 30 cessions s’haurà de pagar l’import de l’obertura, valorat en promig en 400€. Les entitats podran demanar subvenció si s’esgoten les cessions gratuïtes. Aquest acord és per 10 anys. L’Ajuntament paga de cop l’import de les cessions per aquests 10 anys, per un total de 80.000€. L’Aliança assumeix part del cost promig de la cessió, ja que 80.000€/300 cessions són 266,67€/cessió.

Veure convenis

 

Context

El passat mes de setembre de 2016 l’Ajuntament va deixar de pagar la subvenció de les obres de remodelació de la sala de 2006.

Per tal de poder pagar les obres, donat que l’Ajuntament el 2006 no podia endeutar-se, es va optar per demanar un crèdit hipotecari a nom de l’ateneu. Es va contractar un crèdit més un SWAP, un instrument financer que fixava el tipus d’interès al 4,5% aproximadament, tant si pujava com si baixava. Des de l’Ajuntament mai s’ha pagat la part d’interesos corresponents al SWAP, adduint que això no és part de la hipoteca com a tal, i per tant, no correspon el seu abonament. Valorem aquesta càrrega fins a data d’avui en uns 30.000€ que s’han assumit íntegrament des de l’entitat i no estan comptabilitzats en la despesa de les obres. Actualment estem fent les gestions necessàries per cancel·lar i reclamar aquesta operació financera.

Tal i com recullen les actes, inicialment el crèdit havia de ser per 10 anys, però finalment es va contractar per 15. Malgrat això aquest canvi no va registrar-se en el conveni de 2009, quedant especificat que es pagaria durant 10 anys.

A l’annex del conveni de 2006, on es parla de les obres, establia que la càrrega de pagament d’aquestes havia de quedar repartida 50% Generalitat, 25% Ajuntament i 25% Aliança. El 50% d’Ajuntament i Aliança és el que es va demanar com a crèdit, per un import de 206.000€.

Al conveni de 2009 es modifica aquest acord ja que s’especifica que es pagarà el crèdit no com a subvenció per donar suport a les activitats, i s’indica que es pagarà la “totalitat del crèdit hipotecari”. També s’hi indica que el crèdit s’havia demanat per un import de 206.000€ i que es pagaria en 10 anys.

Segons la lectura que es faci dels convenis i si tenim en compte o no els interesos del crèdit, l’Ajuntament argumenta que ja ha pagat el 50% corresponent que s’establia a l’annex del conveni de 2006, que fixava les condicions per les obres, i que va ser modificat al conveni de 2009 (pagar la totalitat del crèdit, que es fixava en 10 anys) i també argumenta que ja ha pagat durant aquests 10 anys.

Des de l’Aliança enteniem que l’Ajuntament assumia el pagament del crèdit (i també el SWAP, com a part del crèdit), no per 10 anys, sinó la seva totalitat (el conveni entrava en contradicció en el punt dels 10 anys ja que el crèdit es va demanar a 15), i a canvi podia fer ús de la sala de manera gratuïta i il·limitada, sense haver de pagar cap import per les despeses d’obertura (aigua, llum, assegurances, amortitzacions, personal…) que suposen usar l’espai a l’entitat.

L’alcalde d’aleshores, Joaquim Ferriol, actualment regidor a l’oposició, però que ha estat a l’equip de govern els darrers mesos, va reconèixer que la voluntat del pacte el 2006 (i en conseqüència tirar endavant amb les obres) era pagar la totalitat de les obres per part de l’Ajuntament, i així garantir que l’ateneu podia seguir realitzant la seva activitat cultural i alhora ser un espai d’ús públic.

Malgrat això la majoria de l’equip de govern entenia que el conveni especificava que s’havia de pagar per 10 anys la hipoteca, i que arribats aqui no havien de seguir realitzant aquest pagament.

Davant la negativa de la majoria de partits de l’equip de govern de mantenir els pagaments per fer front al crèdit, es va iniciar una negociació per trobar una solució alternativa, ja que l’ateneu, com era sabut, no podia assumir el crèdit tal i com estava plantejat. Des de l’ateneu, vam valorar diferents opcions, des de demanar una novació, fins a la presentació de denúncia contra l’Ajuntament per incompliment de conveni.

Finalment, la Junta va fer una crida a socis i sòcies actius, antics representants de juntes i altres persones que van voler col·laborar per tractar aquesta i altres qüestions, i es va optar per la via de la negociació per trobar una solució pactada, que permetés mantenir el patrimoni històric de l’entitat i garantir  el servei públic que aquesta realitza.

El resultat d’aquestes negociacions són els dos documents signats el passat mes de juliol, que podeu consultar:

 

Valoració

Donada la situació actual, aquest és un bon acord a curt termini que permet pagar el crèdit hipotecari de les obres de 2006 i deslliurar l’entitat d’aquest pes, alhora que actualitzem i millorem la valoració econòmica de les cessions de sala i el seu control.

El pagament es preveu en dues parts, 20.000€ com a molt a finals de setembre i 60.000€ com a molt a finals de març de 2018.

Per altra banda, aquest acord implica assumir la lectura de l’Ajuntament en relació al conveni de 2009, malgrat el compromís que existia de pagar la totalitat de la hipoteca era real i així ha estat expressat per les persones que van signar aquell acord el 2006, ja que deixa de pagar el crèdit hipotecari, deixant així d’ingressar aproximadament 16.000€ anuals a l’entitat durant aquests 5 anys restants d’amortització.

Ara cal posar-se al dia de pagaments i justificació de subvencions amb l’Ajuntament per començar a ingressar diners d’activitats que s’han realitzat durant 2017 i que són susceptibles de ser subvencionades via conveni, com ho han estat fins ara. Des del mes de gener de 2017 només s’ha ingressat per part de l’Ajuntament el 75% de Juguesca i l’Aliança ha hagut de soportar la càrrrega de les activitats com els espectacles infantils o les activitats del mes d’abril de Sant Jordi (el Drac, que participa a la representació “Catalunya Princesa Meva”), a més d’anar pagant el crèdit des del passat mes de setembre de 2016. Malgrat tot des de l’ateneu s’ha seguit cedint la sala a entitats i al propi Ajuntament, mentre es negociaven els nous convenis.

Tot això, junt a altres qüestions, han donat una saccejada a l’entitat, mobilitzant moltíssima gent, que està sumant esforços per donar un impuls renovador. S’han creat tres comissions que estan generant propostes en l’àmbit econòmic, de comunicació i d’activitats. S’ha engegat aquest mes de setembre la campanya “L’Aliança Batega” i s’estan duent a terme moltes accions, com la venda d’ulleres per Festa Major, la gestió directa de la barraca, la col·laboració amb la barraca del Curling Sporting l’Olla l’Aliança, la generació d’activitats noves…

L’ateneu és i sempre ha estat una entitat oberta, d’acollida, de participació, només cal apropar-s’hi, fer-se soci és molt fàcil! Tothom és benvingut i pot participar a qualsevol comissió, organitzar activitats… si això es manté viu, hi haurà Aliança per molts anys!

Des de l’entitat volem donar les gràcies especialment a les persones que s’han encarregat de dur la negociació amb l’Ajuntament, que ha estat llarga i no sempre fàcil, i a tots els socis i sòcies per donar-los la confiança per arribar a un acord.

També agrair l’esforç fet per tothom qui, des de l’Ajuntament, ha apostat per arribar a un acord i s’ha involucrat en aconseguir-lo.

 


Documentació

Deixa un comentari

Close Menu

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Material gràfic

Canva (demanar accés)

Enviament dades de comunicació